സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഓക്സി ഹൈഡ്രജൻ ഡി-കാർബണൈസെഷൻ സെന്റർ 

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഓക്സി ഹൈഡ്രജൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി കാർബണൈസേഷൻ സെന്റർ ട്രിവാൻഡ്രം നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 

ഇതിലൂടെ വാഹനത്തിന്റെ ആയുസ്സ് വർധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഓക്സി ഹൈഡ്രജൻ ടെക്നോളജി എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ട്‌ നോക്ക്.

ഇതോട് കൂടി ട്രിവാൻഡ്രം നഗരത്തിൽ പുത്തൻ ആശയങ്ങളുമായി കൂടുതൽ സംരംഭകർ എത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായി  വ്യാവസായിക വളർച്ചയിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തു അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്ന് വിദഗ്ദർ പറയുന്നു. 
ഇനിയും ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം നഗരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം.  പൂർണ പിന്തുണയുമായി ട്രിൻഡ്യ ഓൺലൈൻ എന്നും ഉണ്ടാകും. നഗരത്തെ ഒരു പുത്തൻ ബ്രാൻഡ് ആയി നമുക്ക് ഉയർത്താം ഭാവി തലമുറയ്ക്കായി. 

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w